INFOBLAD NR 1-2020

Styrelsen har för avsikt att från och med nu kontinuerligt skriva ett infoblad.

COVID-19, info från SKK och SBK

Fram till 31 maj 2020 är klubborganiserad verksamhet begränsad till en maxgräns på 10 personer. Vilket gjort att klubbens verksamhetsgällande kurser, utbildningar och större sammankomster varit vilande. Enligt direktiv från SBK ställdes alla officiella prov och tävlingar in från 1 april till 32 maj. Det drabbade tyvärr vårt prov den 12 april.

För vår utställning den 4 juli fanns det ett stort intresse mycket pga. att vår utställningskommité bjudit in den kände domaren Lothar Quoll. Tyvärr blev utställningen också inställd.

Från och med 1 juni 2020 så är SKK:s direktiv att det är en maxgräns på 50 personer vid klubborganiserad verksamhet. För mer info se:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/05/nya-riktlinjer-fran-1-juni/
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

hh

Detta innebär att Sk Hässle kan öppna upp för verksamhet med max 50 personer.
I dagsläget planeras bl.a. för följande verksamheter (inkom gärna med förslag):

 • Gemensam träningsdag för ALLA medlemmar
 • Spårdag med teori och praktik
 • Lydnads och skyddshelg
 • Kurser, bl.a. specialsök
 • Arbetsdag
 • Ett extraprov då provet i april blev inställt

Hittills genomförda uppgifter:

 • Kyl och frys är inköpt genom Thomas Landgrens försorg.
 • Timer till kaffebryggaren
 • Septitank är tömd
 • Träningsdag med lydnad och skydd, dock med begränsningar i deltagarantal enligt direktiv. Inbringade ca 2 000kr och några nya medlemmar.
 • Kostnadsförslag för terrasstak framtaget , eventuellt kommer delar av kostnaden att sponsras.
 • Skanska tillfrågade om material till lagning av vägen, de kommer att bistå med detta mot ersättning.
 • Bägge A-hindren lagade genom Kjells och Ulfs hjälp
 • Gräsklipparen lagad
 • Ny toalettstol

SAMMANKALLANDE I VÅRA KOMMITTÉER

Kök: Thomas Landgren
Stuga/plan: Ulf Danielsson
Prov och tävling: Mathias Johansson
Utbildning: Jörgen Lindqvist
Utställning: Rebecka Frendin
Trivsel: Therese Nilsson

PROTOKOLL

Protokoll och klubbrelaterad info kommer att finnas tillgängliga i en pärm i klubbstugan. För frågor och förtydliganden kontakta styrelsen på info.skhassle@gmail.com

TRÄNING PÅ SK HÄSSLE

I den av årsmötet enhälligt fastställda verksamhetsplanen (både 2019 och 2020) står att:

 • Öppen träning hålls minst en gång per vecka
 • Träning ska genomföras i träningsgrupper

Arrangemang i klubbens regi har alltid förtur, exempelvis prov, tävlingar, utställningar, arbetsdagar mm.

2019
2019 bedrevs öppen träning för ALLA medlemmar i två grupper, en med Anders Odhner som ansvarig och en med Mathias Johansson som ansvarig. Gruppen med Anders hade träning tisdagar och lördagar, gruppen med Mathias hade träning torsdagar och söndagar.

2020
2020 hålls öppen träning för ALLA medlemmar tisdagar och söndagar. På tisdagar finns Cissi och TC behjälpliga till lydnad, och på söndagar finns Anders tillgänglig sm träningsfigurant om önskemål om detta meddelas och han inte är uppbokad av annat.

Mathias driver sin grupp vidare på torsdagar och varannan lördag, deltagarantalet begränsas av ansvarig med hänsyn till hur många hundar träningsfiguranten anser sig hinna med.

Rebecka Frendin är ansvarig för en träningsgrupp på måndagskvällar.

Tonni Madsen är ansvarig för en träningsgrupp som bedriver sin träning företrädesvis på onsdag förmiddagar.

Jörgen Lindgvist är ansvarig för en träningsgrupp som bedriver sin träning på onsdagskvällar och varannan lördag, deltagarantalet begränsas av ansvarig med hänsyn till hur många hundar träningsfiguranten anser sig hinna med.

Intresseanmälan för att starta träningsgrupp skickas till styrelsen på info.skhassle@gmail.com. Styrelsen tilldelar dag och tid med beaktande av kursverksamhet och redan verksamma träningsgrupper.

I anmälan anges:

 • Önskemål om träningsdag/ar och tider
 • Ansvarig och deltagare i gruppen (ansvarig avgör vilka och hur många som ingår i gruppen)
 • Verksamhet som önskas bedrivas

DAGAR OCH TIDER FÖR TRÄNING 2020

Öppen träning
Öppen träning i organiserad form kommer att bedrivas 2 gånger i veckan. ALLA medlemmar är välkomna.

 • Tisdagar kl. 18 – ca 20
  Hjälp med lydnad kommer att finnas
 • Söndagar kl. 10 – ca 14
  Hjälp med skydd kommer att finnas vissa söndagar. Anmäl till info.skhassle@gmail.com 5 dagar innan om hjälp önskas i form av träningsfigurant.

Träningsgrupper
Intresseanmälan för 4 träningsgrupper har inkommit och de bedriver sin träning enligt följande:

 • Måndagar ca 18 – 21 Ansvarig: Rebecka Frendin
 • Onsdagar ca 9 – 12 Ansvarig: Tonni Madsen
 • Onsdagar ca 18 – 21 Ansvarig: Jörgen Lindqvist
 • Torsdagar ca 18 – 21 Ansvarig: Mathias Johansson
 • Lördagar ca 9 – 15 Ansvarig: Jörgen Lindqvist/Mathias Johansson

SKYDDSTRÄNING

I enlighet med SBK:s bestämmelser (som även gäller rasklubbar) ska skyddsansvariga på klubben bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att börja tävla i någon av skyddsgrenarna (liksom lämpligheten hos kombinationen förare-hund).

Skyddsansvariga hanterar också ansökan om skyddslicenser som ska skickas till SBK:s distriktsgrupp för godkännande.

Utsedda skyddsansvariga i Sk Hässle är: Mathias Johansson, Anders Odhner och Jörgen Lindqvist.