Väg 21 från Kristianstad mot Hässleholm

Sväng av motorvägen vid Hässleholm Ö

Sväng höger mot ATTARP, kör 1,7km

Sväng vänster mot Hässleholm, kör 1,6km

Sväng vänster in på grusvägen 

Väg 23 från Malmö till Hässleholm 

Sväng höger mot ATTARP, kör 500m 

Sväng höger in på grusvägen